Regler og bekendtgørelse There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
  • Vandkvaliteten og hygiejnen i alle typer svømmebade med offentlig adgang er reguleret af reglerne i svømmebadsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen kan downloads her.

  • Vejledningen indeholder en generel beskrivelse af svømmebade. Blandt andet beskrives cirkulation af vandstrømmen gennem bassinet, automatisk måling og dosering af klor, genanvendelse af brugt returskyllevand og endelig svømmebadsanlæg med brug af overfladevand.

  • DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg 

Showing 1 - 4 of 4 items