Privatlivs Politik (GDPR)

PRIVATLIVSPOLITIK FOR AQUA WELLNESS A/S

Version 2.0

 

Generelt

Denne politik beskriver hvorledes Aqua Wellness A/S indsamler og behandler de personoplysninger, som du afgiver til os via vores hjemmeside: https://aquawellness.dk

Beskyttelse af dine personoplysninger er afgørende for måden vi indsamler og behandler dine oplysninger på.

 

Den dataansvarlige er:
Aqua Wellness A/S
(CVR-nummer 31418925) 
Fuglebækvej 1b – 2770 Kastrup

Ønsker du at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver kan du benytte følgende e-mailadresse:

info@aquawellness.dk

 

Formålet med indsamling af personoplysninger:

Vi bruger personoplysninger i relation til:

1.      Besvarelser af henvendelser vedr. produkter eller tilbud på produkter.

2.      Med henblik på at sende dig nyhedsbreve.

3.      At udarbejde statistik med henblik på at optimere hjemmesidens funktion og brugeroplevelse.

4.      At forbedre sikkerheden på hjemmesiden.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger som du selv oplyser. Kan være navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, købstidspunkt, information på produkter, returvarer, levering samt IP-adresse.

Formålet er:

1.      Kundeoprettelse

2.      At vi kan levere de produkter som du har bestilt samt opfylde den aftale vi har indgået.

3.      Administration i relation til returnering og reklamation.

4.      Overholde lovkrav bl.a. in forhold til bogføring og regnskab.

Hvis du ønsker at modtage vores Nyhedsbrev indsamler vi oplysninger om navn, e-mailadresse, IP-adresse og evt. telefonnummer. Ligeledes indsamler vi oplysninger om tidspunkt til tilmelding til modtagelse af Nyhedsbrev, hvornår du framelder dig og oplysninger om hvor og hvornår du åbner det.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger

1.          EU Persondata forordningen art 6, stk. 1, litra a.

2.          EU Persondata forordningen art 6, stk. 1, litra b.

3.          EU Persondata forordningen art 6, stk. 1, litra f.

 

Behandling af dine personoplysninger 
Aqua Wellness A/S indsamler eller modtager følgende personoplysninger om dig i forbindelse med samhandel og opfyldelse af kontrakter:

 • Virksomhedsnavn
 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

Vi anvender dine personoplysninger til følgende formål:

 • Besvarelser af henvendelser vedr. produkter eller tilbud på produkter
 • Med henblik på at sende dig nyhedsbreve
 • Hvis du er oprettet som kontaktperson hos en samarbejdspartner, kunde eller potentiel kunde

 

Modtagere og kategorier af modtagere
Aqua Wellness A/S kan kun videregive dine personoplysninger til andre dataansvarlige, hvis der foreligger samtykke, lovkrav, forskrift eller pålæg fra en offentlig myndighed.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

Personoplysninger indsamles enten på vores hjemmeside eller direkte hos dig.

 

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger

1.       Oplysninger indsamlet gennem dit brug af hjemmesiden opbevares, så længe det er nødvendigt i forhold til opfyldelse med formålet med behandling af dine oplysninger med henblik på sikring af din adgang til at modtage ydelser fra Aqua Wellness A/S.

Aqua Wellness A/S sletter automatisk dine personoplysninger senest seks år efter seneste aktivitet.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet.
 • Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet.

Du kan anmode om at udøve dine rettigheder ved at skrive til e-mailadressen info@aquawellness.dk

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.


Ændring eller sletning af personoplysninger
Du kan til enhver tid bede Aqua Wellness A/S om at ændre de personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, hvis oplysningerne er forkerte. Du skal blot rette henvendelse til Aqua Wellness A/S på mail info@aqauwellness.dk

Personoplysninger vi behandler, som led i leveringen af vores ydelser vil blive behandlet, så længe du anvender vores ydelser. Hvis du anmoder os om at slette oplysninger, kan dette medføre, at du ikke længere kan anvende den konkrete ydelse.

 
Ændringer i privatlivspolitik
Vi opdaterer denne privatlivspolitik, når vi skønner, der er behov for det. Ændringer i forhold til den tidligere version vil fremgå af ændringsloggen herunder. Hvis vi foretager ændringer, der har væsentlig betydning for behandlingen af dine personoplysninger, vil vi orientere dig om disse ændringer og konsekvensen heraf.  

Denne version 2.0 er godkendt og offentliggjort i november 2022.