Justering af Alkalitet i pool

Justering af swimmingpool vandets alkalitet

børn_vand.jpg

Alkalitet er et udtryk for vandets indhold af opløste alkaliske salte (karbonater, bikarbonater og hydroxider). Alkalitet virker som en pH buffer og gør dermed pH værdien stabil. Hvis alkaliteten bliver for høj (>150 mg/l) bliver det vanskeligt at ændre pH-værdien. Lav alkalinitet gør det vanskeligt at indregulere og fastholde poolens pH-tal på det rigtige niveau.

Bør måles og reguleres efter store nedbørsmængder!

Start med at måle din alkalitet i vandet. Er du vandt til at bruge en almindelig "hånd ryster" der viser f.eks. klor og ph, skal du starte med at bruge en tester der kan mål alkalitet også. Du kan få teststrips der viser alkalitet (TA) men de er ikke særlig nøjagtige.
Vi anbefaler at bruge en SmartTester fra Lovibond (også kendt som 2. gen af Scuba II) - den giver dig et godt måleresultat. bemærk at hvis dens målinger er over eller under det arbejdsområde den er designet til viser den blot "hi" for high/høj eller "lo" for low/lav. Du kan ALTID stole på SmartTester resultatet

Høj alkalitet:

For høj alkalitet gør det vanskeligt at ændre pH i Vandet. Vandet kan blive grumset/tåget og ”boble”. Hvis alkaliteten er > 150 mg/l skal den sænkes:

  • Først skal PUMPEN være slukket!!
  • Opløs 1,2 kg Saniklar pH-Minus i en spand poolvand (ca 0,5 liter) til en let grød og tilsæt det i poolens dybeste ende.
  • Dette vil sænke alkaliteten med ca. 20 mg/l i en 25 m³ pool og vent ca 30 minutter.
  • Test alkaliteten igen og gentag 2 ovenstående punkter indtil der måles en alkalitet mellem 80-120 mg/l.

Har du f.eks. en pool på 40 m3 og måler en alkalitet på 200 bør du "sigte" efter ramme en alkalitet på 100. I det tilfælde skal du anvende 5 x 1,2 kg pr 25 m3 - eller ((5x1,2)/25)*40 = 9,6 kg

Lav alkalitet:

Efter kraftig nedbør i en udendørs pool uden overdækning vil alkaliteten ofte droppe kraftigt og kan i nogen situationer helt forsvinde. Samtidig bliver pH ukontrollabel og meget svær at justering ind. Hvis alkalitet er <50 mg/l tilsættes Saniklar Alka Plus

  • Mål vandets alkalinitet med en alkalinitetstester og reguler hvis nødvendig til et niveau på 80 - 120 mg/l.
  • For at hæve alkaliniteten med 10 mg/l i 20 m³ vand skal der tilsættes 350 g Alka Plus = 2½ dl.

Du kan indtaste dine målinger i vores udregner som du finder under Saniklar Alka Plus produktet


Se produkterne du har brug for her:

SANIKLAR_Alka_Plus_5Kg_3D.jpg
ph_minus.jpg