Regler og bekendtgørelse

Regler og bekendtgørelse There are 4 products.

Showing 1 - 4 of 4 items
  • Vandkvaliteten og hygiejnen i alle typer svømmebade med offentlig adgang er reguleret af reglerne i svømmebadsbekendtgørelsen Bekendtgørelsen kan downloads her.

  • DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg med det formål at tilstræbe den bedst mulige vandkvalitet, samt at tilgodese: - sundhed og sikkerhed for de badende - det interne og eksterne miljø - anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed - lavt ressourceforbrug ikke mindst på energiområdet -...

  • DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg med det formål at tilstræbe den bedst mulige vandkvalitet, samt at tilgodese: - sundhed og sikkerhed for de badende - det interne og eksterne miljø - anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed - lavt ressourceforbrug ikke mindst på energiområdet -...

  • Vejledningen indeholder en generel beskrivelse af svømmebade. Blandt andet beskrives cirkulation af vandstrømmen gennem bassinet, automatisk måling og dosering af klor, genanvendelse af brugt returskyllevand og endelig svømmebadsanlæg med brug af overfladevand.

Showing 1 - 4 of 4 items